نحوه نگارش مقالات علمی و پایان نامه

نحوه نگارش مقالات علمی و پایان نامه

 
ارائه : طیبه شیخ ویسی

دانشجوی مهندسی فناوری اطلاعات

 

روش تدوین مقالات علمی

•مقالات علمی

•مقالات تحقیقی

 

مقالات علمی

 این مقالات عموما در پاسخ به فراخوان های علمی تهیه شده و مشتمل بر اطلاعات زیر می باشد :

•صفحه عنوان

•صفحه بسم ا...

•چکیده

•فهرست مطالب

•مقدمه

•متن اصلی

•بحث و نتیجه گیری

•پی نوشتها

•فهرست منابع

صفحه عنوان

•آرم جمهوری اسلامی ایران

•عنوان مدیریت منطقه

•نام مدرسه

•نام فراخوان

•موضوع تحقیق

•نام و نام خانوادگی محقق

•ماه و سال تهیه اثر

 

چکیده

•موضوع یا هدف

•نتایج مطالعات دیگران

•نتیجه گیری محقق

 

مقدمه

•تشریح موضوع پژوهش

•سوالات

•اصطلاحات

•کلید واژه ها

متن اصلی

شامل مطالبی که محقق از

•کتاب ها

•مجلات

•پایان نامه ها

•اینترنت و ...

بدست می آورد .

 

منبع نویسی در متن عموما به شکل زیر انجام می شود :

(نام و نام خانوادگی مولف اثر،تاریخ انتشار،شماره صفحه ای که مطالب از آن استخراج شده)

مثال :

–تراشه 440 ام ایکس برای سلرون های رایانه ای کیفی طراحی شده اند و قادر به شبیه سازی کارت صوتی و مودم به صورت نرم افزاری هستند . (صارمی راد،1380،ص47)

بحث و نتیجه گیری

 

در این بخش ابتدا محقق به بیان سوالات پژوهش پرداخته و سپس هر یک را با عنایت به مطالبی که از منابع اطلاعاتی به دست آورده پاسخ می دهد.

محقق می تواند استنباط های شخصی خود را در این بخش ارائه نماید .

 

•پی نوشتها

–کلیه کلمات خارجی مانند نام افراد و واژگان تخصصی در این بخش قرار می گیرند .همچنین می توان توضیحات اضافی مربوط به متن اصلی را در بخش پی نوشتها ارائه داد .

•فهرست منابع

–منابع مورد استفاده محقق (که در متن مقاله به آنها اشاره شده) به ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسنده ارائه می شوند .


 
دسته بندی : چگونه پایان نامه بنویسیم؟


آئين نگارش پايان نامه هاى کارشناسى ، کارشناسى ارشد و دکتري

 آئين نگارش پايان نامه هاى کارشناسى ، کارشناسى ارشد و دکتريدر اين بخش شکل و شيوه اى يکسان در نگارش پايان نامه ارائه مي‏گردد که رعايت آن ضرورى است ومنجر به ارزيابى کفايت مطلوب پايان نامه خواهد شد.رعايت اين نکات موجب انتقال پيام مطلوب تر شده ، و دانشجو با روش ‏ هاى استاندارد تدوين پايان نامه، نگارش جزوه، پروژه وحتى گزارش فنى که ساختارى کم و بيش متفاوت است آشنا مى شود.
 

پايان نامه به لحاظ نگارش داراى دو وجه قابل تأمل است:

1- مکان نوشتن مطالب در هر صفحه پايان نامه، نحوه حاشيه بندى، شماره گذارى، ارجاعات، صفحات وبخشها، معادلات، تصاوير، جداول و منحنى ها.

2- ترتيب ساختارى ارائه مطالب در جزء جزء پايان نامه. ابعاد حياتى تر و راهگشاى دو محور فوق طى دو فصل مورد تعمق قرار خواهند گرفت.

3-محتوای فصول پايان‏نامه

4،2،1- نحوه تنظيم مطالب: اهم نکاتى که مى بايست در مورد ابعاد کاغذ پايان نامه، نحوه تنظيم و کادربندى براى انعکاس مطالب در روى کاغذ رعايت گردد عبارتنداز:

• از کاغذ مرغوب و در قطع A4 به منظور نگارش پايان نامه استفاده شود. در مواردى که نياز به کاغذ در قطع بزرگتر است،‌ ضمن استفاده از اندازه هاى استاندارد رده A به هنگام ضميمه نمودن کاغذ مربوطه، به اندازه A4 تا شده و حتماً‌داخل صحافى قرار داده شود.

• در تحرير متن، معادلات رياضى، جداول و نمودارها از کامپيوتر و نرم افزارهاى فارسى موجود استفاده گردد.

• اندازه حروف به هنگام استفاده از نرم افزار کامپيوترى، Pt 12 تا 14، بافونت Lotus يا Zar بوده ودر تمام متن يکسان باشد.

• تا حد امکان از عکس و تصوير براى انعکاس مطالب استفاده نشده و از شماتيک هاى گويا بهره گرفته شود.در صورتيکه تصويرى بصورت کپى در پايان نامه ارائه شود، بديهى است بايد کاملا واضح بوده و از کيفيت خوبى برخوردار باشد.

• حواشى بالا و پايين کاغذ به ترتيب 5/2 و 5/2 سانتى متر و از راست و چپ نيز به ترتيب 3 و 2 سانتى متر باشند.صفحات بصورت 18 سطرى و يا 24 سطرى تايپ شوند.

• جملات متن حتى الامکان کوتاه و مطابق قواعد دستور زبان فارسى و بصورت مجهول نوشته شده باشد.

• از نگارش کلمات لاتين در متن پروژه، روى اشکال و جداول خوددارى شود. معادل لاتين پس از مشخص شدن به وسيله شماره اى که بالاى معادل فارسى آن کلمه تايپ مى شود، در زيرنويس پايين صفحه با شماره عدد فارسى آورده شود. در هر صفحه، شماره هاى زيرنويس بصورت دو ستونه در زير نيم خطى درسمت چپ کاغذ، از يک آغاز و به ترتيب افزايش مي‏يابند. بطوريکه در هر سطر از زيرنويس صفحه حداکثر دو کلمه انگليسى معادل تايپ مى گردد که، کلمه اول از سمت چپ و کلمه دوم از ميانه صفحه تحرير مى گردد. ساير کلمات انگليسى نيز در سطور بعدى، به همين ترتيب درج مى شوند. اگر پيدا کردن معادل فارسى براى کلمه اى خاص مثلاً يک مقاله لاتين بسيار مشکل بود ، ‌مى توان تلفظ لاتين کلمه را با حروف فارسى نوشته و در زير نويس اصل کلمه لاتين را نوشت. لازم به ذکر است که در صورت تمايل مي‏توان به جاى استفاده از زير نويس در پايان هر صفحه، از پى نوشت در انتهاى هر فصل استفاده نمود. بديهى است که شماره لغات پى نوشت هرفصل نيز از يک آغاز مي‏شود. پي‏نوشت انتهاى فصل به دليل مشابهت با اصول مقاله نويسى ارجحيت کمترى دارد.دسته بندی : چگونه پایان نامه بنویسیم؟


نحوه تدوین پایان نامه

 نحوه تدوین پایان نامه

    *

      بخش ها و ترتیب آنها
    *

      شیوه نگارشکاغذ و چاپ
    *

      فاصله گذاری و حاشیه بندی
    *

      جدول ها و شکل ها
    *

      پی نویس
    *

      درج کلمات خارجی در متن فارسی
    *

      روابط ریاضی و فرمول ها
    *

      نحوه ارجاع در متن و فهرست منابع و مآخذ
    *

      مشخصات جلد پایان نامه و رساله
    *

      تکثیر پایان نامه
       

1. بخش ها و ترتیب آنها

پایان نامه هایی که به اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) تحویل می گردند، باید حاوی بخشهای نامبرده ذیل، به ترتیب ذکر شده باشند :

    *

      صفحه آغازین با نام و یاد خدا
    *

      صفحه
    *

      عنوان
    *

      صفحه تصویب عنوان پایان نامه توسط هیأت داوران
    *

      اهدا )اختیاری(
    *

      چکیده فارسی (حداکثر 300 واژه(
    *

      تقدیر و تشکر (اختیاری(
    *

      فهرست مطالب (شامل عناوین اصلی و فرعی فصل ها، عنوان کتابنامه و عناوین پیوست ها)
    *

      فهرست جدول ها (در صورت وجود(
    *

      فهرست شکل ها (در صورت وجود(
    *

      فهرست علایم و اختصارات (در صورت وجود(
    *

      متن اصلی (حدود 150 صفحه و در برخی موارد برای بعضی رشته ها حداکثر 150 برگ دو رو نوشته شود.)
    *

      پی نویس ها (در صورت وجود با دو نمره قلم کوچکتر از متن)
    *

      منابع و مآخذ
    *

      فهرست اعلام (اختیاری)
    *

      پیوست ها (در صورت وجود)
    *

      چکیده انگلیسی (حداکثر 300 واژه)
    *

      صفحه عنوان انگلیسی

 
2. شیوه نگارش

نگارش پایان نامه باید با نرم افزار Word و با قلم هایی باشد که در هر صفحه حداکثر 24 سطری، حدود 300 کلمه را دربرگیرد. همچنین قواعد و مشخصات تصریح شده در این دستورالعمل باید رعایت شود.

 
3. کاغذ و چاپ

کلیه قسمتهای پایان نامه باید روی کاغذ سفید مرغوب با ابعاد 29/7 × 21/0 سانتیمتر (کاغذ A4) ماشین نویسی شود. کاغذ باید پرتره بوده و نوع قلم مورد استفاده در تمامی متن یکسان باشد. در صورت وجود نقشه ها و نمودارهای بزرگتر از کاغذ A4، حداکثر روی کاغذ A3 و با تاشدگی مناسب در مجموعه پایان نامه قرارگیرد.
4. فاصله گذاری و حاشیه بندیدسته بندی : چگونه پایان نامه بنویسیم؟
برچسب‌ها: تدوین پایان نامه, پايان نامه نويسي

راهنماي ثبت، نگارش دفاع وارزشيابي پايان نامه هاي تحقيقاتي

 راهنماي ثبت، نگارش دفاع وارزشيابي پايان نامه هاي تحقيقاتي

 

تهيه وتدوين : دانشكده دندانپزشكي مشهد

اداره آموزش - سال 1385

بسمه تعالي

 

1- پايان نامه بخشي از دوره دكتراي عمومي دندانپزشكي است كه طي آن دانشجو موظف است در يك زمينه مربوط به رشته تحصيلي خود تحت نظر استاد راهنما به تحقيق بپردازد.

2- دانشجويان دوره دكتري عمومي دندانپرشكي مي بايست پس ازگذراندن 120 واحد درسي دوره دكتري عمومي دندانپزشكي تايكسال موضوع پايان نامه خودرا انتخاب وبه ثبت برسانند.

    *

       تبصره: به دانشجوياني كه موضوع پايان نامه خود رادرمدت مقرربه ثبت نرسانند، تازمان ثبت موضوع پايان نامه، واحددرسي جديد ارائه نخواهدشد.

3- استاد راهنما باپيشنهاد دانشجو، موافقت استاد راهنما وتاييد گروه آموزشي مربوطه وتصويب شوراي پژوهشي دانشكده مربوطه تعيين مي گردد.

    *

       تبصره : رتبه استاد راهنما حداقل استادياري است . درموارد استثنائي باتاييد شوراي پژوهشي دانشكده مي توان ازاعضاي هيات علمي مربي نيز به عنوان استاد راهنما استفاده نمود.
    *

       تبصره : درموارد خاص وباتصويب شوراي پژوهشي دانشكده وبه منظور انجام تحقيقات بين بخشي دانشجو مي تواند بيش از يك استاد راهنما داشته باشد.

4- درصورت لزوم به پيشنهاد استاد راهنما يك نفر از اعضاي هيات علمي يامتخصصان ومحققان برجسته، پس ازتائيد شوراي پژوهشي دانشكده به عنوان استاد مشاور تعيين
مي شود.

    *

       تبصره : سقف تعداد پايان نامه هاي دوره دكتراي عمومي دندانپزشكي كه به طور همزمان توسط هراستاد راهنما هدايت مي شوند ازفرمول تقسيم تعدادكل دانشجويان ورودي درهرسال به تعداد كل اعضاي هيات علمي دانشكده مربوطه ضرب درعدد2 بدست مي آيد. دردانشكده هايي كه تعداد اعضاء هيات علمي زياد است وبافرمول فوق سقف پايان نامه هرعضو هيات علمي عددكمي خواهدشد، هرعضو هيات علمي براساس مرتبه دانشگاهي وي وباتصويب شوراي پژوهشي دانشكده ، حداكثر 3 پايان نامه دانشجويان باسال ورودي يكسان رابه طور هم زمان مي تواند راهنمايي نمايد.

5- انتخاب موضوع پايان نامه بايستي باهدايت استاد راهنما باشد.

6- موضوع پايان نامه نبايد تكراري باشد به اين معنا كه پايان نامه باعنوان مشابه يامتفاوت ولي محتواي يكسان در5 سال اخير دردانشگاه ذيربط گرفته نشده باشد.

    *

      تبصره : درموارد خاص وبانظر شوراي پژوهشي دانشكده ، درموضوعاتي كه ممكن است نياز به تحقيق مجدد دركمتر ازفاصله زماني فوق باشد، اخذ پايان نامه باعنوان ومحتواي مشابه بلامانع است .

7- هردانشجو بايد يك موضوع رابعنوان پايان نامه انتخاب نمايد.

    *

      تبصره: انتخاب موضوع پايان نامه توسط گروهي ازدانشجويان (حداكثر 3 نفر ) پس ازتائيد استاد راهنما وتصويب شوراي پژوهشي دانشكده به شرط رعايت موارد ذيل مجاز
      مي باشد.

الف: حجم واهميت موضوع تحقيق باتعداددانشجويان تناسب داشته باشد.

ب: تقسيم بندي موضوع تحقيق به گونه اي باشد كه هريك ازدانشجويان ذيربط بتوانند انجام بخش مستقلي ازپايان نامه راعهده دار شوند.

8- جهت ثبت موضوع پايان نامه بايد مراحل ذيل طي شود.

الف: انتخاب موضوع پايان نامه باهدايت استاد راهنما

ب: بررسي تكراري نبودن موضوع پايان نامه توسط معاونت پژوهشي دانشكده

ج: تصويب طر ح پيشنهادي پايان نامه درگروه آموزشي مربوطه

د: ارائه طرح پيشنهادي پايان نامه ازطرف گروه به معاونت پژوهشي دانشكده جهت تصويب درشوراي پژوهشي دانشكده

ه: ابلاغ مصوبه شوراي پژوهشي دانشكده به استاد راهنما جهت شروع پايان نامه

    *

      تبصره: فاصله زمان ثبت موضوع پايان نامه تازمان دفاع ازآن نبايد كمتر ازيكسال باشد.


 

9- هرپايان نامه بايد حاوي موارد زيرباشد:

الف: چكيده به زبان فارسي وانگليسي (اهميت وزمينه كار ، مواد وروش ، نتايج ونتيجه گيري)

ب: مقدمه (دلايل اهميت موضوع پژوهش ، اطلاعات كلي درزمينه پژوهش واهداف پژوهش)

ج: بررسي متون

د: روش كار (نوع پژوهش، محيط ومواد پژوهش ، حجم نمونه وروش نمونه گيري ، روش جمع آوري اطلاعات ، روش تجزيه وتحليل داده هاوانواع آزمون هاي آماري ومراحل انجام كار)

ز: نتايج ( استفاده از آزمون هاي آماري ، جداول ، نمودارها وبيان نتايج)

و: بحث ونتيجه گيري (بررسي نتايج حاصله، مقايسه نتايج باساير مطالعات ، بررسي علت تفاوت نتايج پژوهش باساير مطالعات ، بررسي نقايض ومحدوديت هاي پژوهش ، نتيجه گيري نهايي وارائه پيشنهادات)

ه: مراجع

10: نگارش پايان نامه به زبان انگليسي بلامانع مي باشد ولي لازم است علاوه برچكيده به زبان انگليسي، چكيده به زبان فارسي نيز داشته باشد.

11: هيات داوران كه مسئوليت تصميم گيري تهايي در مورد پايان نامه ها رابرعهده دارند از اعضاي زير تشكيل مي شود:

   1.

       استاد راهنما
   2.

       استاد مشاور (درصورت وجود)
   3.

       نماينده شوراي پژوهشي دانشكده
   4.

       نماينده گروه آموزشي مرتبط باپايان نامه
   5.

       يك عضو ازاعضاي هيات علمي يامحققان ، متخصصان وصاحب نظران به انتخاب گروه آموزشي مربوطه

    *

      تبصره : مرتبه علمي استاد راهنما واعضاي هيات علمي بايد حداقل استادياري باشد، درشرايط خاص پس ازتائيد شوراي پژوهشي دانشكده مي تواند مربي باشد . درخصوص محققان ومتخصصان وصاحب نظران داشتن مدرك دكتري تخصصي الزامي است .

12- ارزشيابي پايان نامه ها توسط هيات داوران درمقياس نمره گذاري ازصفر تابيست صورت مي گيرد وباتوجه به نمرات مربوط به چهار درجه به شرح ذيل متمايز
مي شوند.

         1.

            عالي پايان نامه هاي بانمره 19 تا 20
         2.

            بسيار خوب پايان نامه هاي بانمره 17 تا99/18
         3.

            خوب پايان نامه هاي بانمره 14تا99/16

          *

            غيرقابل قبول پايان نامه هاي بانمره كمتراز14

    *

       تبصره : پايان نامه هايي مي توانند درجه عالي راكسب نمايند كه تحقيقاتي بوده ويادريكي ازمجلات علمي معتبر داخل ياخارج ازكشور به صورت مقاله چاپ شده ويااخذ پذيرش چاپ رادراين مجلات ارائه نمايند. بديهي است كه ارائه مقاله ويااخذ پذيرش چاپ مقاله بايد قبل از دفاع ازپايان نامه وتعيين نمره نهايي صورت گيرد.

13- كليه دانشجويان موظف به دفاع ازپايان نامه خود درآخرين نيمسال تحصيلي
مي باشند وچنانچه دانشجو درچهار چوب سنوات مجاز تحصيلي نتواند ازپايان نامه خوددفاع ونمره قبولي كسب نمايد، علي رغم اينكه گليه واحدهاي درسي دوره آموزشي مربوطه راباموفقيت گذرانده باشد، اخراج خواهدشد.

14- تعدادواحدها ونمره پايان نامه دانشجويان درآخرين نيمسال تحصيلي ثبت شده ودانشجو ازرعايت حداكثر واحدهاي مجاز درآخرين نيمسال تحصيلي معاف است.

15- زمان فارغ التحصيلي دانشجو، زماني است كه تمامي واحدهاي درسي خودرا ازجمله پايان نامه را گذرانده باشد(هركدام كه موخر باشد)

16- كليه حقوق مكتسب ازپايان نامه متعلق به دانشگاه است.

17- يك نسخه ازخلاصه هرپايان نامه مي بايست به حوزه معاونت تحقيقات وفناوري وزارت متبوع جهت بهره برداري واطلاع رساني به ديگر مراكز ارسال گردد.

18- رساله باتوجه به مشخصات برنامه وسرفصل دروس دوره دكتراي عمومي دندانپزشكي مصوب هفتمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي مورخ 31/2/79 به رساله 4،3.2.1به شرح ذيل ميباشد:

رساله 1: ميزان حداقل آموزش : (Requirement):

- نگارش طرح مقدماتي تحقيق (پروپوزال) باهدايت استادراهنما

- تصويب پروپوزال وعنوان تحقيق درمرجع مربوطه

- ثبت عنوان تحقيق (رساله) دراداره آموزش دانشكده

رساله 2: ميزان حداقل آموزش : (Requirement):

- انجام تحقيق مطابق مواد وروشهاي مصوب به سرپرستي استاد راهنما

- ارائه گزارش مكتوب ازپيشرفت تحقيق به استاد راهنما

رساله 3: ميزان حداقل آموزش : (Requirement):

- انجام تحقيق مطابق مواد وروشهاي مصوب به سرپرستي استاد راهنما

ارائه گزارش مكتوب ازپيشرفت تحقيق به استاد راهنما

رساله 4: ميزان حداقل آموزش : (Requirement):

- انجام واتمام تحقيق مطابق مواد وروشهاي مصوب به سرپرستي استاد راهنما

- نگارش رساله باتاييد نهايي استاد (آماده دفاع بودن)

- دفاع ازرساله (واداي سوگند)

(ارزشيابي رساله 1و2و3 توسط استاد راهنما ورساله 4 توسط هيئت داوران انجام مي گيرد.)

19- عنوان پايان نامه واستاد راهنما پس ازتصويب غيرقابل تغيير ميباشد.درشرايط خاص باتصويب شوراي آموزشي دانشكده ميسر خواهدبود.

20- استاد راهنماي اول بايستي ازكادر هيات علمي دانشكده دندانپزشكي مشهد باشد.

21- اضافه كردن استاد راهنماي سوم مي بايست باتائيد شوراي گروه وتصويب شوراي آموزشي دانشكده باشد.

22- پايان نامه هايي كه دواستاد راهنما دردوگروه آموزشي مختلف نياز دارد بايستي درجلسه گروه آموزشي استاد راهنماي اول ودرحضور استاد راهنماي دوم درگروه مطرح وبتصويب برسد.

23: پايان نامه هايي كه مروري باشند حداكثر سقف نمره اي كه مي توانند كسب نمايند 5/18 مي باشد.

24- اعضاي كادر هيئت علمي كه تعهدات قانوني خودرا بصورت (ضريب K) آموزشي
مي گذرانند درسال اول تنها يك پايان نامه (بعنوان استاد راهنماي دوم)ودرسال دوم دو پايان نامه( بعنوان استاد راهنماي اول يادوم) ودرسال سوم طبق آيين نامه ودستور العمل اجرايي مي توانند راهنمايي پايان نامه دانشجويان عمومي را بعهده گيرند.

25- كادرهيات علمي كه شرايط راهنماي پايان نامه را داشته باشند مي توانند حداكثر دو پايان نامه را بعنوان استاد راهنماي اول (شامل : حداكثريك تخصصي ويك عمومي ويا دوعمومي ) ويك پايان نامه را بعنوان استاد راهنماي دوم (تخصصي ياعمومي )درهرسال تحصيلي برعهده گيرند.

تذكر: *رديف 1 تا18 اين آئين نامه طبق آيين نامه ودستورالعمل اجرايي پايان نامه هاي دكتراي عمومي دندانپزشكي مصوب بيست وپنجمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي مورخ 23/12/82علوم پزشكي ميباشد.

* رديف 19 تا 23 مصوبه شوراي آموزشي دانشكده مورخ 7/10/84 ميباشد .

* رديف 24 تا 25 مصوبه شوراي آموزشي دانشكده مورخ 7/8/85 ميباشد .
 

نحوه نگارش پايان نامه

- تايپ پايان نامه مي بايست در نهايت سادگي بوده و از اضافه كردن مطالب و طرحهاي غير ضروري بپرهيريد.

- -. هر صفحه پايان نامه مي بايست حداقل 24 سطر داشته و حداكثر شماره فونت آن 14 باشد.

هرپايا ن نامه بايد شامل موارد ذيل باشد:

- عنوان به زبان فارسي وانگليسي (2صفحه)

- تقديروتشكر(حداكثر2صفحه) ( Acknowledgement )

- فهرست مطالب ، تصاوير ، جداول ونمودارها - خلا صه فارسي و انگليسي ( Abstract) - بخش اول: مقدمه و مروري بر متون ( Introduction & Review of Literatures ) - بخش دوم: مواد و روش كار ( Methods & Materials) - بخش سوم: يافته ها ( Results ) - بخش چهارم: بحث ( Discussion ) - بخش پنجم : نتيجه گيري ( Conclusion ) - منابع ( References ) - ضميمه( در صورت نياز )

عنوانTitle

بايد كوتاه، مختصر، مفيد، كامل و جامع باشد.

- عنوان بهتر است به شكل عبارت نوشته شود.

- از به كار بردن مخفف در عنوان پرهيز گردد مگر مخفف كلمه مورد نظر بسيار معروف و رايج باشد مانند : PH

- در صورت استفاده از اعداد در عنوان اگر صد و يا كمتر از آن باشد بصورت حرفي و بزرگتر از صد به صورت عددي نوشته شود.

- در مطالعات توصيفي حتما زمان و مكان در عنوان ذكر گردد.

- عنوان فارسي در صفحه اول پشت جلد و عنوان انگليسي در صفحه آخر بلافاصله پشت جلد آورده شود.


 

تقدير و تشكرAcknowledgement

- ضروري است از كليه كساني كه در اين تحقيق به نحوي سهيم بوده ولي در تاليف نقشي نداشته اند با ذكر نوع همكاري آنان، تقدير و تشكر گردد.

- از كمكهاي فني و تكنيكي، حمايتهاي مالي و مادي تشكر شود.

- در مجموع از دو صفحه تجاوز ننمايد.

- لازم است مطالب اصلي و سر فصلهاي پايان نامه به همراه صفحه مربوطه آورده شود.

در صورت استفاده از جداول و نمودار لازم است عنوان كامل آنها به همراه صفحه مربوطه ذكر گردد.

فهرست مطالب

- لازم است مطالب اصلي و سر فصلهاي پايان نامه به همراه صفحه مربوطه آورده شود.

در صورت استفاده از جداول و نمودارها لازم است عنوان كامل آنها به همراه صفحه مربوطه ذكر گردد.

چكيده يا Abstract

با توجه به اينكه خلاصه يا چكيده، در واقع مهمترين و پرخواننده ترين قسمت يك مقاله است ، لازم است نويسنده نهايت سعي خود را براي نگارش خلاصه اي كه واجد شرايط ذيل باشد به كار برد.

افعال مورد استفاده بهتر است در زمان گذشته و سوم شخص باشد.

از آوردن جزئيات پرهيز گردد.

از جدول و نمودار و تصاوير، اصطلاحات و محففها استفاده نشود.

شماره رفرنس ذكر نشود.

خلا صه اي چند سطري از مقدمه و هدف،مواد و روشها ،يافته ها و نتيجه گيري طرح تحقيقاتي در پاراگرافهاي مجزا و مشخص آ ورده شود.

از نظر فضاي اشغال شده، خلاصه معمولا نبايد بيش از سي سطر باشد.

Abstract عينا ترجمه خلاصه فارسي به انگليسي مي باشد.

خلاصه فارسي بلافاصله قبل از مقدمه آورده شود.

Abstractدر آخر پايان نامه در صفحه دوم از پشت جلد باشد.


 

مقدمهو مروري بر متون

Introduction & Review of Literature

- اين بخش شامل : مقدمه ، مروري بر متون ، بيان مسأ له و هدف طرح تحقيقاتي مي باشد.

- بخشهاي بيان مسأ له و هد ف به صورت پاراگرافهاي مجزا و عنوان مشخص آورده شود.

- هدف از نگارش مقدمه معرفي تحقيق بصورت منطقي و قابل درك براي خوانندگان مي باشد.

- خواننده پس از مطالعه مقدمه بايد بداند كه اساس پايه هاي تحقيق چه بوده و چرا اين تحقيق مهم است و چگونه انجام شده است.

- مقدمه بايد جامع و كامل باشد.

- ابتدا مي بايست نويسنده با توصيف مختصري از موضوع مورد مطالعه به بيان مشكل پرداخته و اهميت مشكل و راههاي حل آن را بيان نمايد.

- سپس مروري بر تحقيقات انجام شده در زمينه موضوع مورد پژوهش آورده شود.

- در مروري بر مقالات سعي شود از مقالات در سطح عالي استفاده شود.

- مقدمه جاي بيان اطلا عات گسترده و غير اختصاصي نيست.

- حتي الامكان از جداول و تصاوير استفاده نگردد.

- از نظريه ها و عبارتهاي شخصي استفاده نگردد.

- محقق سعي نمايد از مقالاتي نام ببرد كه شخصاُ از آنها استفاده كرده است.

- معيار منابع براساس مقالات ، خلاصه مقالات و كتب معتبر دنيا و پايان نامه هاي دفاع شده مي باشد.

- مطالب موجود در سايتهاي مختلف اينترنتي نمي تواند به عنوان منبع قرار گيرد.

مواد و روشها Methods and Materials

- هدف از نگارش اين بخش، شرح نسبتا كاملي از متدولوژي تحقيق مي باشد به نحوي كه پژوهشگر ديگري بتواند روش تحقيق مورد نظر را بدون هيچ مشكلي تكرار كند.

- اهميت ديگر اين قسمت اين است كه خواننده مي خواهد بداند تا چه اندازه روش كار مورد استفاده در اين تحقيق و نتايج بدست آمده قابل اعتماد مي باشد.

- در صورت انجام مطا لعه مقدماتي( Pilot Study) شرح مختصري از آن ضروري است.

- به طور واقع نحوه انتخاب موضوع مورد مطالعه، نوع مطالعه (توصيفي-تحليلي- مورد مشاهده- كومورت-تجربي- نيمه تجربي- يك سري كور و يا دو سري كور Double Blind) مشخص گردد.

- بر اساس نوع مطا لعه نحوه نمونه گيري (تصادفي يا غيرتصادفي) ،زمان و مكان اجراي تحقيق ،ملاك انتخاب ويا عدم انتحاب نمونه هاي مورد پژوهش و حجم نمونه نوشته شود.

- جزئيات مواد مورد استفاده و لوازم به كار گرفته شده به همراه كارخانه سازنده مواد و يا دستگاههاي مورد استفاده ذكر گردد.

- نحوه جمع آوري اطلاعات نوشته شود. جمع آوري اطلاعات از طريق مصاحبه، مشاهده، پرسشنامه، يا از روشهاي ويژه اي كه استفاده شده توضيح داده شود.

- مداخلات انجام شده، نوع مداخله يا تجربه اي كه برروي هريك از نمونه ها انجام گرفته است با دقت توضيح داده شود.

- روشهاي اندازه گيري، دقت و حساسيت وسيله مورد اندازه گيري بيان گردد.

- حتي الا مكان مي بايست Validity وReliability وسيله اندازه گيري( مثل پرسشنامه ) ذكر گردد. اگر از روشهاي استاندارد و يا پرسشنامه استاندارد استفاده شده است تنها ذكر نام منبع آن كافي است.

- آزمونهاي آماري، روشهاي آماري كه براي تاييد و تغيير نتايج مطالعه به كار رفته است بيان گردد.

- ذكر برنامه هاي كامپيوتري مورد استفاده در تحليلهاي آ ماري ضروري است.

- عبارات تخصصي آماري، كلمات مخفف و نشانه ها به طور كامل تعريف شوند.

- مسائل اخلاقي رعايت شده در مطالعات انساني و حيواني ذكرگردد.

يافته هاResults

- از تكرار مواد و روشهاي استفاده شده در اين بخش بپرهيريد.

- يافته هاي تحقيق مي بايست به صورت مفصل و روشن بيان گردد و از به كاربردن الفاظ و عبارات دوپهلوئي كه معناي روشني ندارند، پرهيز شود.

- نوع آزمون آماري مورد استفاده مي بايست ذكر گردد.

- نتايج آزمون آماري مي بايست بدون هيچگونه تعبير و يا تفسيري بيان گردد. اگر شاخصها عدد هستند، به دقت شرح داده شوند.

- در صورتي كه ضمن مطالعه تعدادي از نمونه ها حذف مي شود ذكر علت آن ضروري است.

- معمولا گزارش ميانگين بدون شاخصهاي پراكندگي فاقد ارزش مي باشد و به جاست كه ميانگين به صورت (±) انحراف معيار و يا خطاي استاندارد ذكر گردد.

- اگر از آمار تحليلي استفاده شده است ضريب همبستگي، نسبت شانس و ساير نتايج بيان شود.

- اگر مي توانيد يافته هاي خود را به سادگي و بدون ابهام در متن بكار ببريد ازتكرار آن به صورت جدول و يا نمودار خودداري نماييد.

- هنگامي كه تعداد زيادي داده عددي وجود دارد و تفاوت آنها آنقدر بارز نيست كه اگر به شكل نمودار در آيد قابل توجه باشد، بهتر است آنها را در جدول بيان نماييد.

- عنوان جدول بالاي آن و عنوان نمودار و توضيح تصاوير زير آن نوشته مي شود. اين نوشته بايد در حدي باشد كه خواننده نياز به متن براي توضيح جدول و يا شكل پيدا نكند. همچنين نشانه هاي درون تصوير و زير نويس كاملا تنظيم شود.

- محل جدول متناسب با موضوع در متن آورده شود.

در موارد زير نتايج به صورت تصاوير و نمودار آورده مي شود:

· تعيين مقادير يك متغير وابسته برحسب مقادير متفاوت از متغير مستقل داده هاي يك متغير درمناطق مختلف

- عنوان واحدهاي اندازه گيري متغيرهاي نمايش داده شده روي خطوط عمودي و افقي نوشته شود.

- متغير مستقل براي محور افقي (X) و متغير وابسته برروي محور عمودي (Y) نوشته شود.

بحث Discussion

- اين بخش بايد يافته هاي اصلي مطالعه را بيان كند و بر جنبه هاي تازه و مهم بررسي انجام شده و نتايجي كه مي توان از آنها گرفت بدون تكرار مطالب ذكر شده در قسمتهاي ديگر تاكيد شود.

- نويسنده در اين قسمت از ميان نتايج ارائه شده پاسخي را براي سئوالاتي كه در مقدمه بيان كرده است پيدا نمايد.

- آثار و اهميت يافته هاي به دست آمده و محدوديتهاي آن را توضيح دهد.

- يا فته هاي اين تحقيق را با يافته هاي مشابه در ساير مطالعات قياس نمايد و دلايل احتمالي آن را شرح دهد.

- اگر شواهد مغاير يا نقض كننده اي براي نتايج تحقيق در ساير منابع وجود دارد آنها را بيان نمايد و دلايل احتمالي آن را ذكر نمايد.

- موارد كاربرد عملي و قابليت تعميم پذيري نتايجي را كه به دست آورده توضيح دهد.

نتيجه گيري Conclusion

- نويسنده مي بايست در اين قسمت نتايج كاربردي مطالعه خود را به صورت كليدي بيان نمايد.

- در اين قسمت پيشنهادات و راهنمايي را براي ادامه تحقيق يا رهنمودهايي را جهت تكميل آن به خوانندگان خود ارائه دهد.

 

منابع References

- از نظريه ها و عبارتهاي شخصي به عنوان منبع نمي توان استفاده كرد.

- محقق سعي نمايد از مقالاتي نام ببرد كه شخصا از آنها استفاده كرده است.

- معيار منابع براساس مقالات ، خلاصه مقالات و كتب معتبر دنيا و پايان نامه هاي دفاع شده مي باشد.

- مطالب موجود در سايتهاي مختلف اينترنتي نمي تواند به عنوان منبع قرار گيرد.

الف) استناد آوري و يا نحوه نگارش منابع مورد استفاده

- استفاده از منابع در حقيقت براي مستند كردن نوشته و افزودن اعتبار آن مي باشد.

- دو سيستم عمده براي استناد آوري وجود دارد:

1) سيستم هار وارد:

- در اين سيستم هنگامي كه شما جمله اي را از يك منبع مورد استفاده قرار مي دهيد، در انتهاي جمله نام نويسنده و سال انتشار منبعي كه برآن استناد كرده ايد ذكر مي نمايند (مثلا Stanley 1985)

- در اين سيستم فقط نام فاميل نويسنده نوشته مي شود و ذكر نام كوچك و يا حتي حرف اول آن ضروري نيست.

- اگر مقاله دو نويسنده دارد داخل پرانتز اسم هر دو به ترتيب حروف الفبا نوشته مي شود و اگر بيش از دو نويسنده را دو اسم اول را نوشته و بقيه et al گذاشته شود. مثلا( Stanley etal 1990)

- در قسمت معرفي منابع اسامي منابع مورد استفاده به ترتيب حروف الفبا نوشته مي شود. از آوردن نام منابعي كه در متن استفاده نشده، خودداري گردد.

2) سيستم ونكور (Vancouver)

- در اين سيستم استنادآوري براي هر جمله كه از منابع ديگر در متن مي آيد به ترتيب استفاده در متن شماره مي دهيم مثلا (1).

- ترتيب نوشتن منابع به همان ترتيبي است كه در متن مورد استفاده قرار مي گيرد.

ب) فهرست منابع:

- ترتيب نوشتن مشخصات يك منبع در هر دو سيستم استنادآوري يكسان است.

ج) نحوه نگارش منابع زمانيكه از يك مقاله استفاده شده است:

- اسم فاميل نويسنده، حرف اول اسم كوچك، عنوان مقاله، عنوان مجله، سال انتشار، شماره سريال (جلد)، صفحه شروع و ختم مقاله نوشته مي شود.

- در مورد نام مجله بايد از اختصاراتي استفاده شود كه درايندكس مديكري براي مجلات استفاده شده است. به عنوان مثل Journal of Endodontics به صورت خلاصه J Endodon نوشته مي شود.

- در صورتيكه نويسندگان مقاله پنج نفر و يا كمتر باشند مي بايست اسامي تمام نويسندگان ذكر گردد. در صورتي كه بيش از پنج نفر باشند، اسم دو نفر اول آورده شده و سپس از كلمه et al استفاده مي شود.

1) Stanley M, Pashley D. Vltrastractural study of dental pulp. J Endodon 1995; 18: 245-99.

2) نحوه نگارش منابع زمانيكه از يك كتاب به عنوان منبع استفاده شده است:

- اسم فاميل نويسنده، حرف اول اسم كوچك، عنوان كتاب، شماره چاپ، محل انتشار، ناشر، سال انتشار، شماره جلد در صورت وجود، صفحات مورد استفاده نوشته شود.

2) Ingle J, Bakland L. Endodontics, 5 th ed, London, Mosbey, 2002; 210-225.


 

نحوه ارزشيابي پايان نامه

ارزشيابي پايان نامه در جلسه دفاعيه بصورت محرمانه صورت مي گيرد و هيئت داوران نمره پايان نامه را با توجه به درنظر گرفتن موارد ذيل در فرم مربوطه وارد مي نمايند.

- در پايان جلسه ميانگين ارزشيابي اعضاي هيئت داوران بعنوان نمره نهايي در نظر گرفته خواهد شد.

ملاكهاي ارزشيابي پايان نامه هاي تحقيقاتي

1-ارزش و اهميت علمي موضوع انتخاب شده1نمره

2-كيفيت تبيين هدف و فرضيه1نمره

3-كيفيت تدوين مقدمه (بررسي مطالعات قبلي)2نمره

4-انتخاب روش كار و چگونگي اجراي آن4نمره

5-كميت و كيفيت نتايج حاصله4نمره

6- چگونگي تجزيه وتحليل آماري و نتايج2نمره

7- بحث و نتيجه گيري2نمره

8-كيفيت نگارش متن پايان نامه2نمره

9-كيفيت ارائه مطالب در جلسه دفاعيه2نمره

جمع نمرات : 20نمره

--------

منبع:

http://www.mums.ac.ir/dental/fa/g11

 
دسته بندی : چگونه پایان نامه بنویسیم؟


روش نگارش پایان نامه، گزارش و مقاله علمی

 روش نگارش پایان نامه، گزارش و مقاله  علمیدانشگاه صنعتی جندی شاپور

 گرد آورنده: دکتر محمدرضا عصاری

 

چکیده:

در این جزوه سعی شده تا نحوه نگارش یک گزارش علمی که می تواند شامل پایان نامه و یا مقاله باشد، ارائه گردد. هدف اصلی از نگارش این جزوه یکسان سازی نحوه نگارش گزارشات علمی بوده تا امکان انتقال و دریافت اطلاعات علمی بسهولت صورت پذیرد.

1- مقدمه

هدف از این جزوه ارائه نکات لازم برای تهیه پایان نامه می باشد. موارد اشاره شده در این جزوه در تدوین فصلهای پایان نامه ضروری می باشد. استاد راهنما اولین شخصی است که پایان نامه و رعایت موارد نگارشی پایان نامه را کنترل می نماید. استاد راهنما موظف است که کفایت موضع پایان نامه را تایید نماید، دانشجو باید کلیه نکات مورد نظر استاد راهنما و تذکرات وی را برای تکمیل پایان نامه رعایت نماید. از طرفی استاد راهنما مسئول تصحیح کلیه متن پایان نامه نبوده، مسئولیت دفاع از محتوی و شکل پایان نامه با دانشجو است.

 

2- نکات اصلی در تدوین گزارش

در نگارش پایان نامه و یا مقاله باید نکات زیر رعایت شوند.

 

2-1) تنظیم صفحه بندی پایان نامه

اولین اقدام در نگارش پایان نامه تنظیم صفحه آرائی آن دارد.

مطالب باید از بالا و راست  3 سانتیمتر و از پائین و چپ 5/2 سانتیمتر فاصله داشته باشند.

 

2-2) اندازه و فونت عناوین

عنوانها اصلی و فرعی باید بصورت پررنگ نوشته شوند. عنوانهای اصلی که دارای یک مولفه هستند با اندازه 20 عنوانهای فرعی با دو مولفه مشخص می شوند و یا در واقع عناوین اصلی فصلها می باشند با اندازه 18 و عنوانهای فرعی که با سه مولفه مشخص می شوند و یا در واقع عنوانهای فرعی در فصل هستند با اندازه 16 و متن با اندازه 14 و با قلم نازنین نوشته شوند.

 

2-3) شماره عناوین

شماره عناوین از راست به چپ و شماره اول بیانگر فصل و شماره دوم بیانگر عنوان بوده و حداکثر اعداد بکار رفته سه تا باید باشد.

 

2-5) زیر نویس کلمات

اگر از کلماتی در متن استفاده شود که امکان ترجمه آنها وجود نداشته باشد باید با استفاده از زیر نویس انگلیسی آن در همان صفحه نوشته شود و اگر تعداد این کلمات زیاد باشد با شماره گذاری از همدیگر منفک شوند این شماره ها در هر صفحه از یک شروع می شوند. 

 

2-6) توضیح جداول و اشکال

توضیح جداول در بالای آنها و توضیح اشکال در زیر آن ذکر می شوند. جداول و اشکال در وسط صفحه قرار می گیرند. شماره جداول در هر فصل با ذکر شماره جدول و متعاقب آن فصل بیان می شود. در هر فصل شماره جداول از یک شروع می شود

 

 

2-7) نگارش روابط

روابط از سمت چپ و شماره آنها از سمت راست نوشته می شود. شماره روابط در هر فصل با ذکر شماره روابط و متعاقب آن فصل بیان می شود. در هر فصل شماره روابط از یک شروع می شود.

 

 

2-8) مراجع

در صورتیکه در پایان نامه از نتایج و کارهای دیگران استفاده شود باید حتما مرجع این مطالب ذکر شود. هر مرجع با شماره ای که در داخل یک کروشه قرار داده شده است معین می گردد. شماره مراجع از یک شروع می شود و با تغییر فصل ها این نحوه شماره گذاری تداوم خواهد داشت.

 

2-9) فاصله بین پاراگرافها

با اتمام هر بخش فرعی و یا اصلی بخش بعدی با یک سطر فاصله شروع می شود. مطالب با فاصله 5/1 سطر از همدیگر نوشته می شوند.

 

2-10) علائم و اختصارات

کلیه علائم و اختصارات بکار رفته در پایان نامه در ابتدای آن تعریف می شوند.

 

2-11) شماره صفحات

صفحات اولیه تا شروع مقدمه با حروف الفبا و بعد از آن با شماره و در وسط و پائین صفحه مشخص می شوند.

 

2-12) پیوست ها

مطالبی که ضرورت آنها بگونه ای نیست که در متن باید ذکر شوند ولی ممکن است خواننده نیاز به آن داشته باشد در پیوست آورده می شوند. تعداد پیوست ها محدودیت ندارد.

 

 

 

3- نحوه تنظیم صفحات اولیه و صفحه روی جلد

در تدوین پایان نامه قبل از شروع بخشهای اصلی پایان نامه که همان فصول پایان نامه می باشند باید مطالبی در ابتدای پایان نامه آورده شود که در زیر به آنها اشاره می شود.

 

(صفحه روی جلد پایان نامه)

دانشگاه صنعتی جندی شاپور

( عنوان پایان نامه )

 

استاد راهنما:

(نام استاد راهنما)

 

 

توسط:

( نام و نام خانوادگی دانشجو)

 


دسته بندی : چگونه پایان نامه بنویسیم؟


پایان نامه تحصیلی یا پروژه را چگونه تدوین کنیم

 پایان نامه تحصیلی یا پروژه را چگونه تدوین کنیم

 مقدمه
برای نوشتن یک پایان نامه یا پرژه تحصیلی در یک چهار چوب علمی محقق ناگزیر به رعایت اصولی است که هم نگارش مطلب برای وی آسانتر شود و هم مطالعه آن برای دیگران به سادگی امکان پذیر باشد این اصول سه گانه به شرح ذیل میباشند .
1- اصول تنظیم و تدوین مطلب
2- اصول نگارش و نوشتن مطلب
3- اصول منابع و مآخذ مطلب
اصول تنظیم و تدوین مطلب در پایان نامه ها :
معمولا یک پایان نامه تحصیلی به صورت زیر تنظیم میگردد :
1- صفحه عنوان
2- پیشگفتار و در صورت نیاز تشکر و قدر دانی
3- فهرست مطالب
4- فصل اول – طرح تحقیق
5- فصل دوم –پیشینه تاریخی تحقیق
6- فصل سوم _ روش تحقیق
7- فصل چهارم _ ارائه یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آن
8- فصل پنجم _ خلاصه تحقیق و ارائه پیشنهادها
9-فهرست منابع و مآخذ
10-پیوست
1)عنوان تحقیق
عنوان تحقیق و صفحه اولین صفحه ای است که بیننده با آن واجه میشود و گاه روی جلد پایان نامه را در بر می گیرد و معمولا مشتمل بر اطلاعاتی به صورت ذیل است :
الف) عنوان پایان نامه
ب ) نام کامل استاد راهنما
ج ) نام کامل محقق یا محققین
د ) نام مرکز یا دانشگاهی که پایان نامه در آن تقدیم میگردد .
ذ ) نوع مدرک ( برای مثال : پایان نامه دوره کارشناسی ارشد صنایع دستی )
و ) تاریخ ارایه پایان نامه
2) پیشگفتار و تشکر و قدر دانی :
این بخش گر چه از ضروریات نیست ولی گاهی وجود آن لازم است که باشد و این قسمت میتواند شامل اطلاعات مختصر و مفیدی از هدف ، دامنه و وسعت تحقیق باشد که قبل از مطالعه کامل تحقیق به خواننده اطلاعاتی را در اینباره خواهد داد و تصویر و برداشتی از کل تحقیق را برای خواننده روشن میکند . محقق میتواند در پایتن پیشگفتار از فرد یا افراد با موسساتی که او را در انجام تحقیقش کمک و راهنمایی کرده اند ، سپاسگزاری کند .
3) فهرست مطالب :
فهرست مطلب که میتواند شامل یک یا چند صفحه باشد هدفی جز دادن دید و آگاهی از مطالب مندرج در پایان نامه به خواننده ندارد و خواننده را قادر خواهد ساخت به سرعت و دقت و سادگی ، مطلب دلخواه خود در پایان نامه را بیابد .
4)فصل اول _ طرح تحقیق :
طرح تحقیق یکی از ارکان اساسی و اصلی پایان نامه است و محقق قبل از آنکه به انجام تحقیق مبادرت ورزد ، باید این فصل را تهیه و تنظیم نماید و به سرعت استاد راهنما و یا هر فرئد دیگری که محقق قصد دارد نتایج تحقیق را به او گزارش دهد ، برساند . ÷س از تاید استاد راهنما محقق موظف است طبق طرح تنظیم شده در پی انجام تحقیق بر آید . مهمترین قسمتهای طرح تحقیق عبارتند از :
4-1- عنوان تحقیق ؛ باید شناختی دقیق و روشن از حوزه ی موضوع تحقیق را عرضه دارد و خالی از هرگونه ابهام و پیچیدگی باشد .
4-2-مقدمه یا تاریخچه ای از موضوع تحقیق : در این قسمت مختصری از نظرات و تحقیقات مربوط به موضوع و یا مسایل و مشکلات حل نشده در این حوزه و همچنین توجه و علاقه جامعه به این موضوع اشاره میشود .
4-3-تعریف موضوع تحقیق : در این قسمت محقق موضوع مورد علاقه و یا نیاز احساس شده خود را در حوزه تحقیق بیان میدارد و عوامل موجود در موقیعت را تعریف و تعیین میکند .
4-4-هدف یا هدفهای کلی و آرمانی تحقیق : این قسمت باید با جملات مثبت و کلی طرح شود و ازطولانی شدن مطالب پرهیز شود
4-5-روش انجام تحقیق : در این قسمت پژوهشگر روش کاری خود را بیان میدارد و شیوه های گوناگونی را که در گرد آوری مطالب خود به کار برده ذکر میکند و همچنین اگر روش آماری خاصی را در تهیه و تدوین اطلاعات به کار برده آن شیوه را بیان میکندو بیان آن یکی از ملزومات است .
4-6-اهمیت و ارزش تحقیق : با توجه به تشابه این قسمت از طرح تحقیق با تعریف موضوع تحقیق که در آن محقق نیاز خود را در آگاهی به نتایج مطالعه عنوان میسازد ، در این قسمت منابع شخصی یا علمی که از خاتمه تحقیق به محقق دست میدهد ، بحث میشود .
4-7- محدودیت های تحقیق : محدودیت هایی که کنترل آن از عهده محقق خارج است مانند انتخاب نوع بافته ها و یا زیر اندازها و دیگر محدودیت هایی که کنترل آن در دست محقق است مانند موضوع و محل تحقیق و ...
4-8- تعرف واژه ها : در این قسمت محقق باید واژه هایی که ممکن است برای خواننده آشنا نباشد تعریف کند مثلا در منطقه ای گره، ایلمک و در منطقه ای دیگر خفت و در جاییی دیگر به واژه ای دیگر خوانده میشود محقق باید واژه های نا آشنا را در این بخش معنی کند .
4-9-خلاصه فصلها: در این قسمت خلاصه ای اشاره وار از فصلهای آتی آورده میشودتا خواننده بتواند تصویری واضح از دیگر قسمتهای پایان نامه در ذهن خود ترسیم کند .
این مطالب میتواند اگر درست بیان شود فصل اول پر باری را برای تحقیق ما محیا سازد !
5)فصل دوم پیشینه تاریخی موضوع تحقیق :
این فصل حاوی خلاصه ای از مطالعات انجام شده در با ره موضوع تحقیق است این بخش از تحقیق یکی از ارکان اصلی و به تعبیری دیگر یکی از پایه های تحقیق میتواند باشد اگر محقق از ÷یشینه مطالعاتی تحقیق آگاهی داشته باشد به دنبال موضوعات تکراری نخواهد رفت و حتی میتواند با دلایل و برهان های ریشه دار و با پایه به نقد آثار گذشته بپردازد .

6)فصل سوم روش تحقیق :
در این قسمت معمولا به تفصیل در باره مطالبی به قرار ذیل بحث میشود:
الف) روش تحقیق در این قسمت محقق به توضیح و توجیه روش تحقیقی خود میپردازد و انواع مختلف روشهای تحقیقی ، هدف و موضوع پژوهشی خود ، مناسب دانسته است میپردازد.
ب) آزمودنی ها در این قسمت محقق به سوالاتی از قبیل :
1- آزمودنیها شامل چه اشخاص یا آیتمهایی هستند ؟ برای مثال او میگوید آزمودنیهای ما فقط شامل گبه بود.
2- تعداد آزمودنیها چند تا بود ؟ مثلا 500 نمونه گبه و حتی میتواند فرد هم باشد مانند : 500 نفر بافنده گبه .
3- با توجه به موضوع و هدف آیا افراد یا تعداد انتخاب شده مناسب هستند ؟ محقق باید با دلایل و برهانهای قاطع این بخش را برای خواننده ثابت کند و بقولی هدف خود را با عمل هماهنگ سازد .
4- نوع گزینش و تقسیم آزمودنیها به چه ترتیب صورت گرفته است ؟ محقق باید به این موضوع اشاره کند که موارد انتخاب شده به چه دلیل منتخب نگارنده بوده است و چرا مثلا به جای گبه از گلیم استفاده نکرده و ...
5-آزمودنیها از چه خصوصیات ویژه ای برخوردار هستند ؟ پژوهشگر باید به خوانندگان بگوید که خصوصیات آیتمهای انتخابی چه بوده است که او آنها را انتخاب کرده است او باید ویژگیهای انتخاب موضوعات مورد بحث خود را برای خواننده مشخص کند برای مثال بگوید چون میخواستیم نوع گره کاربردی در گبه ها را بررسی کنیم 500 نمونه گبه را انتخاب کردیم و یا ...

ج) روش جمع آوری اطلاعات : پژوهشگر پس از تعیین روش تحقیق باید روش جمع آوری اطلاعات را برای خواننده بیان کند که میتواند با استفاده از شیوه های مشاهده ، مصاحبه ، میدانی ، پرسشنامه ای وکتابخانه ای و یا حتی اینترنتی باشد .
د)متغیر های مستقل و وابسته : در این قسمت محقق به طور جدا گانه متغیر های متغیر های مستقل و وابسته را تعیین و تعریف میکند و با این کار هم مسیر مطالعه خود را مشخص میسازد و هم برای محقق دیگری این امکان را به وجود می آورد که در صورت تمایل ، بتواند در تحقیق مشابه همین متغیر ها را مورد بررسی قرار دهد .
ذ- روش اماری : در این بخش محقق باید از شیوه آماری بکار رفته در تحقیقش یاد کند و ضمن توصیف روش آماری استفاده شده در تحقیق به وضوح و خارج از هر گونه ابهام و پیچیدگی فرمولها و سطوح معنی دار به کار رفته در تحقیق را بیان دارد برخی از روشهای آماری که در کاهای تحقیقاتی عبارتند از :
1-فراوانی و درصد
2-ضریب همبستگی
3- آزمون – تی
4- آزمون – اف
7) فصل چهارم – یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها :
این فصل در واقع هسته اصلی تحقیق است و احتمالا مشتمل بر بحث های کلامی ، جدولها ، شکلها ، نمودارها و نیز تجزیه و تحلیل اطلاعات است .
8) فصل پنجم – خلاصه تحقیق و پیشنهادها :
این فصل شامل دو قسمت اصلی ، یکی خلاصه تحقیق و دیگری پیشنهادها ست .
الف- این بخش یکی از مشکلترین بخشهای پایان نامه است . یک خلاصه مناسب ترکیبی از دو نوع اطلاعات است :
1- اطلاعات و یافته هایی که محقق از تحقیق جاری خویش به دست آورده است .
2- اطلاعات و یافته هایی که محقق از طریق مطالعه تحقیقات و نوشته های دیگران جمع آوری کرده است و کلا در نوشتن پایان نامه ، رعایت نکات زیر حائز اهمیت است :
الف) ارائه یافته ها و نتایج برجسته به صورت منظم .
ب ) استفاده از یافته های تحقیق جازی برای تایید یا رد فرضهای تحقیق
ج ) بکار گیری مطالب مندرج در فصل پیشینه تاریخی در رد یا تایید تحقیق (هرجا که لازم بود ) .
پیشنهاد ها :
تحقیقاتی که در زمینه های مختلف از جمله فرش دستباف صورت میگیرد لزوما باید با پیشنهاد هایی همراه باشد که در بهینه سازی رنگرزی ، بافت ، طراحی و در نهایت به سازی تولید فرش انجامد .
این بخش که به ازائه راهکارها میپردازد خواهد توانست بخشی از موانع را متلاشی کند و برای مسئولان چراغ راهی باشد.
9) فهرست منابع و مآخذ :
در این قسمت تمام منابع و مآخذ ، از قبیل کتابها ، مقاله ها ، مجله ها ، رساله های چاپ شده و چاپ نشده را به ترتیب حروف الفبای نام فامیل و نویسنده و یا مترجم و به صورت در هم از نظر نوع آنها نوشته میشود .
10) پیوست :
شامل مطالب و مدارکی است که در درک و فهم خواننده از پایان نامه کمک چندانی نمیکند و میتوان از پرسشنامه ها ، آزمونها ، نامه های نوشته شده به افراد و موسسات و سایر وسایل جمع اوری اطلاعات نام برد .


شيوه تدوين پايان نامه در دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري(Ph.D)

يكي از اهداف اصلي نگارش هر پايان نامه دراصل آشنا نمودن دانشجو با نحوه نگارش و تنظيم يك مبحث علمي است.

پايان نامه نوشته اي است شامل چكيده پايان نامه به فارسي،فهرست تفصيلي مطالب، فهرست تصاوير، جداول و نمودارها،مقدمه و تاريخچه مختصر، مروري بركارهاي انجام شده و آخرين اطلاعات تئوري، عملكرد تحقيقي و عملي نتايج،بحث و پيشنهادات ، فهرست منابع و ماخذ و چكيده پايان نامه به انگليسي كه توسط دانشجو و با هدايت و نظارت استاد راهنما و همكاري استادان مشاور (در صورت داشتن)تنظيم و تدوين مي شود.

رعايت اين شيوه نامه از جانب دانشجويان براي حفظ هماهنگي بين پايان نامه ها الزامي است. موضوعات هر پايان نامه را باتوجه به تعريف فوق و به ترتيب تقدم ذيل مي توان دسته بندي كرد:

*عنوان پايان نامه

- فرم زركوب روي جلد به فارسي

- فرم داخلي جلد به فارسي

- بسم ا…الرحمن ارحيم

- تقديم (اختياري)

- تائيديه هيئت داوران

- اظهارنامه دانشجو

- حق چاپ و تكثير و مالكيت نتايج (Copyright and Ownership)

- تقدير و تشكر (اختياري)

- چكيده پايان نامه به فارسي

- فهرست مطالب

- فهرست جدولها، نمودارها و اشكال

- فهرست علائم و اختصارات

- متن پايان نامه

- نتايج وتحقيقات آتي

- پيوستها (ضميمه1،ضميمه2،…)

- ليست مقالات ارائه شده

- مرجع ها و ماخذها

- چكيده پايان نامه به انگليسي

- فرم داخلي جلد به انگليسي

- فرم زركوب روي جلد به انگليسي

- عطف جلد (عنوان پايان نامه و نام نويسنده)

* عنوان پايان نامه بايد رسا ومختصر باشد.برگهاي خارج از متن پايان نامه:الف- برگهاي ابتداي پايان نامه

برگ اول:فرم داخلي جلد به فارسي: اين قسمت دقيقآ مطابق صفحه عمل شود.

برگ دوم: بسم ا…الرحمن الرحيم

برگ سوم:تقديم، درصورت تمايل دانشجو مي تواند پايان نامه خود را به شخصيتي و يا … تقديم دارد.

برگ چهارم:تائيديه هيئت داوران

برگ پنجم: اظهارنامه دانشجو

برگ بعد :حق چاپ و تكثير و مالكيت بر نتايج (Copyright and ownership)

برگ بعد: قدرداني و تشكر: اين متن عبارت است از قدرداني و تشكر از كليه كساني كه دانشجو را در راه نيل به هدف كمك نموده اند.


دسته بندی : چگونه پایان نامه بنویسیم؟


آیین نگارش منابع و مراجع استفاده شده در متن

 آیین نگارش منابع و مراجع استفاده شده در متن                       


نحوه درج منابع در متن

الف ـ اگر در متن به موضوع مطالعه اشاره شود نام نویسنده و سال انتشار داخل پرانتز می آید.

ب ـ اگر به نام نویسنده در متن اشاره می شود سال انتشار داخل پرانتز درج می گردد.

ج ـ اگر به مقاله ای که دو نویسنده دارد ارجاع داده شود نام هر دو، هر بار به همراه سال انتشار در داخل پرانتز می آید.

د ـ اگر مقاله کمتر از 6 نویسنده داشته باشد بار اول نام همه آنها به همراه سال انتشار و در دفعات بعد فقط نام نویسنده اول به همراه سال انتشار و داخل پرانتز آورده می شود.

هـ ـ اگر کاری شـش (یا بیـش از آن) نویسنـده داشتــه باشد فقط نام خانوادگی نویسنده اول و به دنبال آنet al" " به همراه سال انتشار در داخل پرانتز درج می شود.

و ـ اگر به قسمت خاصی از یک منبع ارجاع داده شود لیست شماره صفحه ( صفحات ) پس از سال انتشار می آید.

ز‌ ـ اگر منبع الکترونیک بوده و شماره صفحه ندارد در صورت دسترسی شماره پاراگراف آورده می شود.

ح - اگر تمام یک وب سایت به عنوان منبع اشاره شود (و نه قسمتی از آن سایت)، به وب سایت مربوطه در متن اشاره می شود و نیازی به قرارگیری در فهرست منابع ندارد.

ط ـ مکاتبات شخصی، سخنرانی ها، نامه ها، خاطرات، مکالمات، نامه های الکترونیک (e-mail) و غیره که این موارد نباید در فهرست منابع درج شوند و فقط در متن به آنها اشاره می شود که شامل نام، نوع مکاتبه و تاریخ خواهد بود.


نحوه نوشتن مراجع در فهرست منابع

الف ـ ترتیب نوشتن مرجع کتب خارجی:

نام و نام خانوادگی ـ فاصله ـ حروف اول نام کوچک نویسنده ـ سال انتشار ( داخل پرانتز ) ـ نقطه ـ عنوان کتاب ( با حروف ایتالیک ) ـ کاما ـ شماره جلد ـ کاما ـ شماره چاپ ـ نقطه ـ اسم ناشر ـ کاما ـ محل نشر ـ کاما ـ شماره صفحه ـ نقطه

در مطالبی که فقط از یک فصل کتاب ذکر شده باشند:

نام خانوادگی نویسنده فصل ـ فاصله ـ نام کوچک نویسنده فصل ـ سال انتشار ( داخل پرانتز ) ـ نقطه ـ عنوان فصل ـ نقطه ـ کلمه In" " ـ دو نقطه ـ نام خانوادگی مؤلف کتاب ـ فاصله ـ حرف اول نام کوچک مؤلف کتاب ـ دو نقطه ـ عنوان کتاب ( با حروف ایتالیک ) ـ کاما ـ شماره جلد ـ کاما ـ شماره چاپ ـ نقطه ـ اسم ناشر ـ کاما ـ محل نشر ـ کاما ـ شماره صفحه ـ نقطه

اگر تعداد نویسنده بیش از یک نفر باشد بین آنها کاما آورده می شود.


ب ـ ترتیب نوشتن مرجع مقالات خارجی:

نام خانوادگی نویسنده ـ فاصله ـ حرف اول نام کوچک نویسنده ـ نقطه ـ سال انتشار ( داخل پرانتز ) ـ نقطه ـ عنوان مقاله ـ نقطه ـ نام مجله ( با حروف ایتالیک ) ـ کاما ـ شماره جلد ـ شماره مجله ( داخل پرانتز ) ـ کاما ـ شماره صفحه ـ نقطه

اگر تعداد نویسنده 6 نفر ( یا بیشتر ) باشد برای بقیه"et al" ذکر می شود.

بین نام نویسندگان کاما آورده می شود.

در مورد مقالاتی که برای انتشار در مجله پذیرفته شده است ولی به چاپ نرسیده است در صورت مشخص بودن شماره مجله میتوانیم آن را نوشته و در پایان ( بدون ذکر شماره صفحه ) در داخل پرانتز عبارت”In press” را بیاوریم.


ج ـ ترتیب نوشتن مراجع کتب فارسی:

نام خانوادگی نویسنده(کتاب)- کاما- حرف اول نام کوچک نویسنده- دو نقطه- عنوان کتاب- نقطه- شماره جلد- شماره چاپ – نقطه- اسم ناشر- کاما- محل نشر – کاما- شماره صفحات(صص:برای چند صفحه) و (ص: برای یک صفحه) – کاما- سال انتشار- نقطه

اگر منبع مورد استفاده تعداد نویسندگان زیادی داشت لازم است اسامی تمامی آنها قید شود.

اگر کتاب ترجمه شده است نام مترجم پس از نام کتاب بیان شود.


د- ترتیب نوشتن مراجع مقالات فارسی:

نام خانوادگی نویسنده ( مقاله ) ـ کاما ـ حرف اول نام کوچک نویسنده ـ دو نقطه ـ عنوان مقاله(داخل گیومه) ـ نقطه ـ نام مجله ـ دو نقطه - سال مجله ـ کاما ـ شماره تسلسل مجله ـ کاما ـ شماره صفحه ـ کاما ـ سال انتشار ـ نقطه

در مورد مقالاتی که برای انتشار در مجله پذیرفته شده ولی هنوز به چاپ نرسیده است در صورت مشخص بودن شماره مجله می توانیم رفرانس مربوطه را بیاوریم که در این حالت شماره صفحات قید نمی شود ولی در آخر عبارت « در حال چاپ » در انتهای رفرانس درج می شود.


ه ـ نحوه نوشتن مرجع وب سایت ها

در صورتی که کل وب سایت بعنوان مرجع باشد در همان محل اشاره شده و در فهرست منابع وارد نخواهد شد.


و ـ نحوه نوشتن پایان نامه ها به عنوان مرجع

   - اگر پایان نامه به زبان انگلیسی باشد:

نام خانوادگی نویسنده ـ فاصله ـ نام حرف اول کوچک نویسنده ـ نقطه ـ سال انتشار ( داخل پرانتز ) ـ نقطه ـ عنوان تز ( با حروف ایتالیک ) ـ نقطه ـ مقطع تز ـ کاما - دانشگاه مربوطه ـ نقطه

   - اگر پایان نامه به زبان فارسی باشد:

نام خانوادگی نویسنده ـ کاما ـ حرف اول نام کوچک نویسنده ـ دو نقطه ـ عنوان تز (داخل گیومه)ـ کاما ـ مقطع پایان نامه ـ کاما ـ دانشگاه مربوطه ـ کاما ـ شماره صفحه - کاما - سال انتشار ـ نقطه


ز ـ نحوه نوشتن مرجع مقالات ارایه شده در کنگره ها و سمینارها که به چاپ رسیده اند:

   - در کنگره های انگلیسی:

نام خانـوادگی ارایه کننده ـ فاصله ـ حـرف اول نام کوچـک ارایه کنـنده ـ نقطه ـ سال ارایــه ( داخل پرانتز ) ـ نقطه ـ عنوان مقاله ـ نقطه ـ کلمه «In » ـ دو نقطه ـ عنوان سمینار یا کنگره ( با حروف ایتالیک) ـ کاما ـ ماه و روزهای برگزاری ـ کاما ـ صفحات چاپ شده در کتاب مجموعه مقالات ( داخل پرانتز ) ـ نقطه ـ محل برگزاری ـ دو نقطه ـ نام انتشارات ـ نقطه

   - در کنگره های فارسی:

نام خانـوادگی ارایه کـننده ـ ویرگول ـ حرف اول نام کوچـک ارایه کننده ـ دونقطه ـ عنوان مقاله ـ کاما ـ کلمه « در» ـ دو نقطه ـ عنوان سمینار یا کنگره (داخل گیومه) ـ ویرگول ـ زمان برگزاری ( داخل پرانتز ) ـ کاما ـ محل برگزاری ـ کاما - صفحات چاپ شده در کتاب مجموعه مقالات ـ کاما ـ نام انتشارات ـ نقطه سعیدی، ع: نقش خدمات در صورتی که در متنی هم از منابع فارسی و هم انگلیسی استفاده شده باشد برای فهرست نویسی منابع :

الف) اگر سیستم ونکوور مورد استفاده قرار گیرد منابع به ترتیب ظهور در متن فهرست خواهند شد و اختلاط منابع فارسی و انگلیسی ایرادی ندارد.

ب) اگر سیستم هاروارد (الفبایی ) بکار رود ابتدا منابع همزبان سپس منابع زبان دیگر آورده می شوند(به ترتیب الفبایی)

-------------------------------------------

منبع: کتابخانه دانشکده پزشکی دانشگاه تبریز

 
دسته بندی : چگونه پایان نامه بنویسیم؟


ویژگیهاى پژوهش پایان نامه اى

 ویژگیهاى پژوهش پایان نامه اى


پژوهشِ پایان نامه اى ویژگیهای گوناگونى دارد :

ـ تحلیل: مطالعه اجزاى گوناگون یک موضوع و روابط و متقابل آنها.
ـ مقایسه: بررسى ویژگى هاى موضوع هاى مقایسه شده
ـ تعریف: تعریف جامع و کامل
ـ توصف: توصف موضوع با ویژگى هاى معتبر که آن را توضیح دهد
ـ بحث: عرضه کردن جنبه هاى گوناگون موضوع
ـ فهرست.
ـ ارزشیابى: بررسى جوانب گوناگون موضوع و کوشش براى رسیدن به نتیجه
_مثال :ذکر مثال براى توضیح.
ـ تلخیص: آوردن نکات عمده موضوع مورد نظربه اختصار .
پیداست که در هر تکلیف درسى یا رساله ممکن است چند خصلت پژوهشى جمع گردند. اما به هر حال، حدود و نوع کار پژوهشى باید از پیش معلوم و مشخّص باشد.
انتخاب عنوان پایان نامه

باید از انتخاب عنوان کلی پرهیز کرد. عنوان پایان نامه باید متناسب با حدود پایان نامه باشد.
براى انتخاب عنوان پایان نامه، به این معیارها نیز باید توجه داشت:
ـ علاقه پژوهنده به آن عنوان و موضوع.
ـ زمان لازم براى فراهم آوردن اثر.
ـ دسترسى به اسباب و لوازم پژوهش.
ـ اهمّیّت مطلب درفرهنگ و اجتماع.
مرور پژوهش هاى پیشین

معمولا در هر زمینه پژوهشى، آثارى از پیش فراهم شده است. مرور این آثار مى تواند ما را در نوشتن پایان نامه یارى کند. در این میان روشن مى شود که کار ما چه تفاوت هایى با کارهاى پیشین باید داشته باشد.
اگر پژوهنده اى داراى توان کافى باشد، بهتر است آثار دست اوّل را مرور کند. هرچه منابع اصیل تر و سرشارتر باشند، پایان نامه ماندنى تر مى گردد.
طرح تحقیق

رساله هاى پژوهشى معمولا در یکى از این دو دسته قرار دارند:
1. تجربى: متناسب با موضوعات علمى.
2. تحلیلى: متناسب با موضوعات فرهنگى، هنرى.
برنامه زمانى

نویسنده پایان نامه باید با از شتابزدگى پرهیز و زمانى مناسب براى تهیّه رساله خود تعیین کند. این زمان فرصتی خواهد بود براى انجام :
1. تعیین حدود موضوع ،شناسایى منابع و مراجعه به آن ها، گردآورى اطّلاعات و معلومات.
2. نگارش پیش نویس.
3. تجدیدنظر و اصلاح، تنظیم پانوشت، نگارش نمونه نهایى.
مراجعه به منابع

براى شناسایى مآخذ مى توان از این منابع استفاده کرد:
ـ مدارک کتاب شناسى: مجموعه هاى فهرست آثار، فهرست ها و برگه دان هاى کتابخانه ها.
ـ دائرة المعارف ها و سالنامه ها.
ـ نشریّات معتبر
یادداشت بردارى

بهتر است یادداشت بردارى روى برگه هاى جداگانه ویک شکل انجام پذیرد. به هر مضمون برگه جدایى اختصاص داده مى شود و هر برگه با شماره یا نشانه اى متمایز مى گردد. بدین ترتیب در طول کار، مى توان برگه ها را جابجا یا کم و زیاد کرد.
بهتر است بر هر برگه عنوان کلیدى آن ثبت شودو هویت برگه هم معین شود، از قبیل مأخذ و تاریخ. همچنین مشخص شودکه نوع استفاده از مأخذ چیست: نقل به عبارت، نقل به مضمون، تلخیص، ویرایش، یا ...؟ براى هر یک از این ها مى توان نشانه اى خاص در نظر گرفت.


در نهایت، مى توان برگه ها را شماره بندى پایانى کرد و هر یک را در جاى مناسب خودقرار داد.
نگارش رؤوس مطالب فصل ها

معمولا پایان نامه شامل این سه بخش است:
مقدّمه، متن شامل چند فصل، و نتیجه. باید پیشتر رؤوس مطالب هر فصل را نوشت تا چشم اندازى از کار پیدا شود. این کار به نگارش پیش نویس نیز بسیار کمک مى کند.
ساختمان پایان نامه

(1) صفحه عنوان: عنوان، نویسنده، گروه درسى، نام درس، نهاد علمى مربوط، مقطع و سال تحصیلى.
(2) پیشگفتار: هدف، سابقه تحقیق، روش و گستره پژوهش، سپاسگزارى.
(3) فهرست مطالب.
(4) فهرست جداول.
(5) فهرست شکل ها و تصویرها.
(6) پیکره: مدخل، متن، نتیجه و دستاورد تحقیق.
(7) کتابنامه: مآخذ اصلى و فرعى شامل کتب و مقالات مورد پژوهش.
(8) ضمایم: جداول، آزمون هاى پژوهشى، اسناد و مدارک و شواهد.
(9) فهرست راهنما: فهرست اَعلام و مفاهیم و موضوعاتى که درباره آن ها مى توان اطّلاع قابل توجّهى در رساله یافت.

-----------------------------------------

منبع:

http://daneshnameh.roshd.ir/ 

دسته بندی : چگونه پایان نامه بنویسیم؟
برچسب‌ها: نگارش پایان نامه, پايان نامه نويسي

نوشتن و دفاع یک پایان نامه(به همراه نکات مهم)

نوشتن و دفاع یک پایان نامه(به همراه نکات مهم)

آرش فتاحی

 . دانشجو، یک پایان نامهء دکتری را کاملا در محیطی کلمه به کلمه مینویسد.

 پایان نامه

. همیشه به خاطر داشته باشید که نوشتن را با قسمتهای آسانتر شروع کنید...شگفت آور است که چقدر افراد زیادی بر این باورند که یک پایان نامه باید به ترتیبی نوشته شود که بلافاصله چاپ و خوانده شود.

          ( استل ام.فیلیپس و دی.اس.پاگ ، چگونه دکتری بگیریم 1994 )

 . درواقع همهء چیزهایی که در مورد نوشتن و تجدید نظر کردن یک مقاله گفته شده است، برای یک پایان نامه هم به کار میرود.

 بسیاری از بحث هایی که الان مطرح میشوند، برای پروژه های زیر لیسانس نیز بکار میروند.

 

اهداف یک پایان نامه

اهداف یک پایان نامه، بسته به نوع درجه (کارشناسی یا دکترا) و موسسهء مربوط به آن تغییر میکند. یک پایان نامه میتواند در یک یا چند معیار زیر، صدق کند:

          1- نشان دهد که دانشجو متن تحقیق را خوانده و درک کرده.

          2- فراهم کردن مدرکی که نشان دهد دانشجو قادر به انجام تحقیقات پایه ای است.

          3- نشان دهد که دانشجو تحقیق اصلی را انجام داده.

          4- سهم قابل توجهی در آن زمینه نمایش دهد.

  ارزشمند است که پایان نامه با آنچه مورد انتظار موسسهء شماست، هماهنگی داشته باشد.  

محتوی

پایان نامه در موارد زیادی به مقاله تفاوت دارد:

. یک پایان نامه متکی به خود است. خواننده را به مرجع دیگری برای حل جزئیات یا تحلیل بیشتر، هدایت نمیکند.

. یک پایان نامه به صورت یک کتاب، به فصلها و سپس به بخشهای مختلفی تقسیم میشود.

. ممکن است یک پایان نامه روی بیشتر از یک عنوان متمرکز شود.

. یک پایان نامه معمولا طولانیتر از یک مقاله است.

. اولین خوانندگان (و شاید تنها خوانندگان) یک پایان نامه، داوران آن هستند و آن را دست کم با توجهی که داوران یک مقاله دارند خواهند خواند.

محتوی

اصولا در یک پایان نامه، باید همهء جزئیات تا حد امکان آورده شود. شرح و اثبات مفهوم موضوع و عبارتهایی مانند “ به آسانی نشان داده میشود “ و “ ما برهان را حذف میکنیم “ که ممکن است شک برانگیز باشد، مهم است.

البته ممکن است ممتحنین این قبیل پرسشها را در طول ارائه از شما بپرسند.

سعی کنید این قبیل سوالات ممتحنین را پیش بینی کنید. این به شما کمک میکند که تصمیم بگیرید از چقدر هر موضوع را بسط دهید.

محتوی

در یک پایان نامه نباید مطالب غیر ضروری گنجانده شود. ولی نتایجی که معمولا ربطی به پایان نامه ندارند، میتوانند در ضمیمه شرح داده شوند. این امر میتواند برای استفاده کننده های بعدی مفید باشد.

هیچ عدد “مطلوبی” از ماکزیمم صفحات که یک پایان نامه از آن پیروی کند وجود ندارد. و در طول یک پایان نامه، تغییرات زیادی در تعداد صفحات ، با بوجود آمدن موضوعهای جدید، بوجود میآید.                 

محتوی

در یک فصل و دو فصل اول، مسئلهء مطرح شده باید به صورت واضح توضیح داده شود. از شما انتظار میرود که به وسیلهء فراهم کردن یک خلاصهء مهم از مطالب مربوطه، یک آگاهی منطقی از کار موجود روی موضوع را بیان کنید.

اگر بیشتر از یک راه حل برای حل مساله وجود دارد، انتخاب روش باید مشخص شود.

در انتهای پایان نامه، نتایج باید با دقت آورده شوند. طرح مسایل حل نشده و جهت های آینده برای تحقیقات، ایدهء خوبیست.               

توجه کنید که یک پایان نامه لزوما نباید ایده های جدید یا نتایج پیشرفته را اریه دهد.

محتوی

وقتی که مقاله مینویسید، معمولا در مورد تکنیکهای نوشتن بی تجربه هستید. بنابر این اجتناب کردن از ارتکاب غیر عمدی دزدی از تالیفات دیگران، بسیار مهم است.           

اگر متنی را کلمه به کلمه از منبعی دیگر مینویسید، باید آنرا داخل گیومه بگذارید و منبع آنرا ذکر کنید.

 ممتحنین مخصوصا در مورد احتمال اینکه شما دزدی تالیفاتی کرده اید، هوشیار خواهند بود، پس مراقب باشید چنین اشتباهی نکنید.

ارائه

هر موسسه ای، قوانین خاص خود را برای ارئهء پایان نامه دارد؛ صفحه، فونت، اندازهء حاشیه، فاصلهء خطوط و طرح روی جلد همه از قوانین خاصی پیروی میکنند که عدم مطابقت پایان نامه با آنها، ممکن است موجب رد ارائهء شما شود.

 لازم است صفحات شروع از یک شکل استاندارد پیروی کنند، مثلا شامل قسمتهای زیر باشند:

. صفحهء عنوان، شامل اسم نویسنده، عنوان، دانشکده، نوع درجه و سال ارائه باشد.

. توضیحی در مورد اینکه این کار در درجهء دیگری ارائه نشده است.

. بیان حق چاپ و مالکیت معنوی اثر.

. لیستی از یادداشتها.

. بیان مختصری از خط مشی تحقیق نویسنده.

. بیان یک سری تصدبق ها و هدیه ها.

. جدول محتویات.

. لیست شکلها.

. لیست جدولها.

          و...

ارائه

10-     خلاصه.

خلاصه ممکن است به شکل کاربردی مجزایی لازم به تکرار باشد. همین که درجه مشخص شد، خلاصه معمولا وارد بانکهای اطلاعاتی از قبیل “چکیدهء مقاله های بین المللی” (Dissertation abstracts International) یا “آدرس دهی پایان نامه ها” ( Index of Theses)  میشود.

 در آدرس زیر، پایان نامه هایی از دانشگاههای بریتانیا و ایرلند قابل دسترس میباشند:

 http://www.theses.com

ارائه

کتابخانهء موسسهء شما ممکن است پایان نامه های موفق قبلی را داشته باشد که شما میتوانید آنها را بررسی و با فرمت مورد نظر موسسه تطبیق دهید. اما مد نظر داشته باشید که احتمال دارد قوانین تغییر کرده باشند.

 توصیه میشود که نوشتن پایان نامه را خیلی زود شروع کنید. قبل از اینکه دیر شود!

برای شروع میتوانید در اوائل ماه های مطالعاتیتان، با پیش نویس چند فصل ابتدایی شروع کنید.

همچنین باید فورا جمع آوری منابع برای کتابنامه را شروع کنید.

 یکی از دلایل زود شروع کردن نوشتن پیش زمینه ها اینست که در شروع کار شما بسیار مجذوب هستید.

ارائه

بهتر است پایان نامه را مرحله به مرحله در محیط word بنویسید که در هنگام جمع آوری کارتان راحتتر شود.

 برخلاف یک مقاله، یک پایان نامه بوسیلهء ویرایشگرخوانده و تصحیح نمیشود، پس مهم است که قبل از ارائه، چندین بار پایان نامه را بخوانید.

 بهتر است استاد پروژهء شما و چندتن از دانشجویان نیز پایان نامهء شما را بخوانند و نظرشان را بگویند.

دفاع یک پایان نامه

دفاع شفاهی به صورتهای مختلف در کشورهای مختلف انجام میگیرد.

شاید مهمترین قسمت دفاع، خواندن پایان نامهء آماده است. ممکن است دفاع، هفته ها یا ماهها بعد از تسلیم پایان نامه صورت بگیرد.

یکی از اهداف ممتحنین متعاقد کردن خودشان است که خود شما کاری که ادعای انجام دادن آنرا میکنید انجام داده اید و آنرا فهمیده اید.

 مهم است که با دقت به سوالها گوش کنید و چیزی را که از شما خواسته شده پاسخ دهید. اگر سوال را به درستی متوجه نشدید، از آنها بخواهید سوالشان رتکرار کنند.

دفاع یک پایان نامه

اگر ارائهء شما در حدود 40 یا 50 دقیقه است، دقت کنید که زیادی وارد جزئیات نشوید.

 در پایان توجه داشته باشید که یک ممتحن، بدقت پایان نامهء شما را خوانده و در دفاع حضور داشته تا به اندازهء کافی در مورد شما بداند و شما را برای تقاضای کار به مرجعی معرفی کند.

خواندنی های دیگر

کتابهای زیادی قابل دسترس هستند که توصیه هایی را برای تمام مراحل تحقیق و نوشتن یک پایان نامه ارائه میدهند. از نظر بریتانیایی ها، نویسنده هایی چون Estelle M.Phillips و D. S. Pugh و از نظر آمریکاییها نویسنده هایی چون David Sternberg و Kjell Erik Rudestam    و

      Rae R.Newton سفارش میشوند.

 
دسته بندی : چگونه پایان نامه بنویسیم؟


آخرین مطالب

» کتابخانه دیجیتال نور، کتابخانه ای رایگان در زمینه علوم اسلامی و علوم انسانی ( یکشنبه دوم تیر ۱۳۹۲ )
» سایت های مفید برای دانلود رایگان مقالات و کتاب های الکترونیکی و اینترنتی ( سه شنبه یکم آذر ۱۳۹۰ )
» بیش از ۴۰ پایگاه مفید برای دانلود کتاب های الکترونیکی ( پنجشنبه نهم آبان ۱۳۸۷ )
» نشانه‌ها ( چهارشنبه دوم مرداد ۱۳۸۷ )
» بخوانید، بنویسید، ویرایش کنید ( چهارشنبه دوم مرداد ۱۳۸۷ )
» بیش نویسی و وقفه در نویسندگی ( چهارشنبه دوم مرداد ۱۳۸۷ )
» عادات نویسندگی ( چهارشنبه دوم مرداد ۱۳۸۷ )
» نویسندگی ظرایف و طرایف ( چهارشنبه دوم مرداد ۱۳۸۷ )
» تجربه های نویسندگی ( چهارشنبه دوم مرداد ۱۳۸۷ )
» توصیه به نویسندگان رمان ( چهارشنبه دوم مرداد ۱۳۸۷ )
» نوشتم و نویسنده شدم ( چهارشنبه دوم مرداد ۱۳۸۷ )
» از پنجره‌ اتاق‌ نویسنده‌ ( چهارشنبه دوم مرداد ۱۳۸۷ )